ARCHIWUM PRZEGLĄDÓW

W PRZYGOTOWANIU

Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych to impreza, która ma na celu przypominać i utrwalać świadomości przede wszystkim młodego pokolenia polską tradycję związaną z Bożym Narodzeniem. Treści te przekazywane są poprzez pieśni, kolędy, pastorałki oraz krótkie przedstawienia teatralne nawiązujące do chodzenia po wsiach i miasteczkach z szopką, jasełek i Herodów, które tak bogato wpisały się w polską tradycję i obrzędowość. Przegląd ten organizowany jest przez Stowarzyszenie „Nasz Piast”, Fundację Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej oraz Dom Kultury LSM. Wspierany jest rokrocznie przez organy administracji rządowej takie jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także czynniki samorządowe, tj. Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin. Wspierany jest również przez niektóre większe instytucje działające na terenie województwa lubelskiego.

Archiwum przeglądów

W OPRACOWANIU

XI PRZEGLĄD – 2021

Przegląd w formie prezentacji internetowych – online

X PRZEGLĄD – 2020

10 – 12 stycznia 2020 r.

IX PRZEGLĄD – 2019

19-20 stycznia 2019 r.

VIII PRZEGLĄD – 2018

13-14 stycznia 2018 r.

VII PRZEGLĄD – 2017

14-15 stycznia 2017 r.

VI PRZEGLĄD – 2016

9-10 stycznia 2016 r.

V PRZEGLĄD – 2015

10-11 grudnia 2015 r.

IV PRZEGLĄD – 2013

28-29 grudnia 2013 r.

III PRZEGLĄD – 2012

4-5 lutego 2012 r.